Tôi có cần sử dụng gói dữ liệu di động để dùng được FAMILO?

Công nghệ định vị của chúng tôi hoạt động với sự kết hợp của GPS, Wi-Fi và dữ liệu di động. Nếu không có cả ba dịch vụ, vị trí địa lý có thể không chính xác, hoặc có thể không hoạt động.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.