Tôi có thể sử dụng FAMILO khi trợ cấp dữ liệu di động của tôi đã sử dụng hết và tốc độ Internet của tôi bị giảm bớt?

Khi khối lượng dữ liệu di động của bạn đang cạn kiệt và nhà điều hành điện thoại di động của bạn làm chậm lại kết nối của bạn, FAMILO vẫn có thể hoạt động được, nhưng thông báo hoặc các trò chuyện có thể đến muộn vì sự truyền giao mất nhiều thời gian.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.