FAMILO có ảnh hưởng đến mức tiêu thụ pin của điện thoại của tôi?

Không giống như các ứng dụng định vị địa lý khác, FAMILO có ảnh hưởng tối thiểu với tuổi thọ pin của bạn. Bởi vì chúng tôi đã phát triển một thuật toán tiết kiệm năng lượng sáng tạo để xác định vị trí của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.