Làm thế nào để xóa một địa điểm?

Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để xóa một địa điểm, bạn hãy vào mục Các địa điểm và bấm vào nơi đó trong vòng vài giây, tiếp tục bấm vào biểu tượng thùng rác ở góc trên cùng bên phải.  

iOS (iPhone): Để xóa một địa điểm, bấm vào "chỉnh sửa" trong mục Các địa điểm, sau đó bấm vào biểu tượng xóa đi kế bên nơi đó.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.