Tôi vừa chuyển nhà đi và FAMILO cứ chuyển đổi liên tục vị trí của tôi giữa nhà cũ và mới. Chuyện gì xảy ra thế?

Nếu bạn di chuyển và lấy Router WiFi theo bạn, bạn có thể thấy được vị trí của bạn được hiển thị là ngôi nhà cũ của mình, ngay cả khi bạn đang ở trong một ngôi nhà mới. Điều này sẽ dừng lại sau một thời gian ngắn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.