Ý nghĩa của các con số bên cạnh biểu tượng màn hình Familonet là gì?

Những con số nhỏ bên cạnh biểu tượng Familonet trên màn hình chính (chỉ có trên iPhone và một số điện thoại Android, ví dụ như Samsung) cho thấy có bao nhiêu bản cập nhật bạn đã bỏ lỡ trong tất cả các nhóm của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.