Tôi có cần phải đăng nhập thường xuyên để nhận thông báo?

Đúng vậy, bạn phải đăng nhập để nhận thông báo từ FAMILO. Ứng dụng không nhất thiết phải hiển thị trên màn hình của bạn, nó sẽ chạy dưới nền.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.