Tôi có thể thấy được nếu bạn trò chuyện của mình có đọc được các tin nhắn của tôi không?

FAMILO hiện không cung cấp tính năng xác nhận đã đọc, tuy vậy tính năng này có thể thực hiện trong tương lai.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.