Điều gì sẽ xảy ra với các thông điệp của tôi, khi tôi thay đổi điện thoại mới?

Khi bạn đăng nhập vào FAMILO trên điện thoại thông minh mới của mình, bạn có thể truy cập 300 cập nhật gần đây (kết hợp của các thông điệp và thông báo địa điểm).

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.