Tôi có cần phải thiết lập chế độ định vị thành nhìn thấy để đảm bảo rằng các thành viên của tôi biết được vị trí của mình, khi tôi bắt đầu một cảnh báo?

Nếu bạn kích hoạt cảnh báo, tất cả các thành viên trong nhóm của bạn sẽ được thông báo về vị trí hiện tại của bạn. Chế độ định vị của bạn sẽ không ảnh hưởng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.