Làm thế nào để xóa tài khoản của tôi?

Vào thiếp lập hồ sơ từ menu bên trái, sau đó bấm "Xóa tài khoản của tôi". Tất cả các dữ liệu người dùng của bạn sẽ được xóa hoàn toàn khỏi máy chủ của chúng tôi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.