FAMILO có tương thích với điện thoại di động cũ, thông thường không?

Vì FAMILO là một ứng dụng điện thoại thông minh, bạn cần có một điện thoại thông minh để sử dụng được FAMILO. Nó sẽ không hoạt động trên điện thoại di động cũ, thông thường.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.