Làm thế nào để tham gia một nhóm?

Để tham gia vào một nhóm, bạn phải được mời bởi một thành viên hiện tại của nhóm. Nếu bạn nhận được lời mời vào một nhóm, bạn sẽ nhìn thấy một bài phát biểu bong bóng bên cạnh nhóm mà bạn đang mở. Chạm vào nó để mở lựa chọn nhóm, sau đó bấm "Tham gia nhóm" để chấp nhận lời mời và tham gia vào nhóm.   Nếu bạn chưa tải FAMILO, bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS với một liên kết có thể click được. Nó sẽ đưa bạn đến FAMILO trong App Store / Google Play Store. Sau khi mở các ứng dụng và đăng nhập với số điện thoại di động của bạn, bạn có thể chấp nhận lời mời và tham gia vào nhóm.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.