Làm thế nào để chỉnh sửa các thông báo tự động của tôi?

Bạn có thể thiết lập các thông báo riêng cho mỗi nơi và mỗi người. Để làm được như vậy, chạm vào nơi có liên quan trong mục Các địa điểm và kích hoạt / vô hiệu hóa các thông báo với sự giúp đỡ của các dấu / thanh trượt bên cạnh mỗi tên.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.