Làm thế nào để chuyển từ giao diện bản đồ sang vệ tinh?

Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để chuyển từ chế độ bản đồ sang chế độ truyền hình vệ tinh, hãy nhấp vào biểu tượng quả địa cầu trên bản đồ.

iOS (iPhone): Để chuyển từ chế độ bản đồ sang chế độ truyền hình vệ tinh, ấn Tiêu chuẩn hoặc Vệ tinh ở phía trên cùng của bản đồ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.