Ý nghĩa của những chữ số bên cạnh biểu tượng trò chuyện là gì vậy?

Các số được nhấn mạnh trong màu cam bên cạnh biểu tượng trò chuyện cho thấy bao nhiêu tin nhắn bạn đã bỏ lỡ trong nhóm hiện tại của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.