Familonet có hỗ trợ nhắn tin bằng giọng nói?

Familonet hiện không cung cấp tin nhắn bằng giọng nói, mặc dù điều này có thể có thể thực hiện được trong tương lai.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.