Ý nghĩa của những dấu tick kế bên thông điệp đã gửi đi trong cuộc nói chuyện?

Các phần đánh dấu bên cạnh các thông điệp cho thấy rằng thông điệp của bạn đã được gửi đi. Chúng có thể được gửi sau nếu đối tác trò chuyện của bạn có kết nối internet chậm.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.