Chuyện gì sẽ xảy ra với ảnh của tôi nếu tôi thay điện thoại mới?

Khi bạn đăng nhập vào FAMILO với chiếc điện thoại thông minh của mình, tất cả hình ảnh sẽ hiển thị ở đó.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.