Làm thế nào để tôi thay đổi ảnh đại điện hồ sơ?

Để thay đổi hình ảnh cá nhân của bạn, mở menu (trên cùng góc bên trái) và bấm "Cài đặt của tôi". Chạm vào ảnh / giữ chỗ ảnh để chỉnh sửa nó. Bạn có thể chọn một hình ảnh từ album của bạn, hoặc chụp một tấm mới với máy ảnh của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.