Tôi có thể nhìn thấy chế độ định vị của thành viên trong nhóm đang sử dụng ở đâu?

Có một biểu tượng màu xanh bên cạnh mỗi tên trong mục thành viên: một dấu tick có nghĩa là "Nhìn thấy", một ngôi nhà có nghĩa là "Chỉ hiện địa chỉ" và một con mắt gạch chéo có nghĩa là "Ẩn".

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.