Làm thế nào để tôi thấy được nếu một thành viên vừa đăng xuất?

Nếu một thành viên đăng xuất, nó sẽ nói như vậy trên bảng xếp hạng hồ sơ của họ trong mục thành viên.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.