làm thế nào tôi có thể xóa một thành viên?

Xóa một thành viên hiện tại không thực hiện được, nhưng thành viên có thể dễ dàng rời khỏi nhóm- Để có thể làm được điểu đó, bạn có thể đọc tại đây: https://support.familo.net/hc/vi/articles/204696232-L%C3%A0m-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-%C4%91%E1%BB%83-tho%C3%A1t-kh%E1%BB%8Fi-nh%C3%B3m-

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.