Android (np. Samsung, HTC, Sony): Aby zmienić nazwę grupy będąc w niej, kliknij w menu (na górze po prawej) na koło zębate obok nazwy grupy. Otworzy się okienko do edycji grupy a po kliknięciu na symbol ołówka przy nazwie będziesz mógł ją zmienić.

iOS (iPhone): Aby zmienić nazwę grupy będąc w niej, kliknij w menu (na górze po prawej) na koło zębate. W ustawieniach grupy możesz zmienić nazwę grupy klikając na nią.