Wszyscy członkowie grupy mogą widzieć zdjęcia które znajdują się w albumie grupowym. Członkowie innych grup jednak ich nie widzą.