Tak, korzystając z FAMILO możesz należeć do 20 różnych grup jednocześnie.