Powiadomienia w historii powiadomień mie mogą zostać wykasowane. Jeśli otworzysz przegląd powiadomień, wszystkie powiadomienia zostaną odczytane i mała liczby na niebieski tle zniknie.