Tak, jeśli chcesz prowadzić rozmowę w czacie tylko z jedną dalszą osobą, możesz założyć nową grupę i zaprośić do niej tę osobę. W tej grupie czat, album grupowy, powiadomienia o miejscach i mapa będą należeć tylko do was.