Android (z.B. Samsung HTC; Sony): Aby usunąć zdjęcia z albumu grupowego należy otworzyć dotyczący album i przytrzymać jedno zdjęcie. Jeśli dotyczące zdjęcie zostanie zaznaczone, można usunąć je klikając na symbol kosza w górny prawym rogu. Aby usunąć wszystkie zdjęcia proszę kliknąć na symbol obok kosza którym zostaną zaznaczone wszystkie zdjęcia albumu a następnie usunąć je klikając na symbol kosza.


iOS (iPhone): Aby usunąć zdjęcia z albumu grupowego należy otworzyć album grupowy i zaznaczyć zdjęcie które chcemy usunąć. Klikając na kosz w górnym prawym rogu ekranu zostanie ono skasowane.