Aby podać lub zmienić adres e-mail należy wybrać w menu (u góry po lewej stronie) „Moje ustawienia”. Klikając w pole adresu e-mail można wpisać lub edytować aktualny adres e-mail. Na koniec kliknij „Zapisz” i gotowe!