W zakładce „Członkowie“ znajdziesz obok imion członków grupy mały niebieski symbol który wskazuje jaki tryb lokalizacji jest ustawiony: Haczyk oznacza „widoczny”, domek znaczy „tylko wmiejscach” a przekreślone oko „niewidoczny”.