Jeśli członek grupy jest wylogowany, możesz zobaczyć to na jego profilu w zakładce członków grupy.