Korzystanie z FAMILO jest dobrowolne. Można zaprośić znajomych którzy muszą przyjąć zaproszenie i je potwierdzić. FAMILO nie jest przeznaczone do tajnego użytku, ikona jest zwasze widoczna na telefonie.