FAMILO là một ứng dụng điện thoại thông minh miễn phí, giúp bạn giữ liên lạc với tất cả mọi người quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của bạn.
 
Với ứng dụng điện thoại thông minh FAMILO, bạn có thể xây dựng các mạng xã hội vi mô nhỏ trong các nhóm khác nhau. Ứng dụng kết nối các thành viên để họ có thể chia sẻ vị trí của họ và gửi tin nhắn và hình ảnh cho nhóm. Nó có thể tự động thông báo cho bạn khi những người thân yêu, bạn bè hay đồng nghiệp của bạn vừa đến hoặc rời khỏi một địa điểm định sẵn, chẳng hạn như nhà, trường đại học, nơi làm việc hoặc một club thể thao nào đó.
Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gọi tất cả các thành viên của bạn để được giúp đỡ với chỉ một cú nhấp chuột. Vị trí hiện tại của bạn sẽ được chia sẻ trong thời gian thực tại.