FAMILO được xài miễn phí. Ứng dụng này được tài trợ bởi các nhà đầu tư và chương trình tài trợ công đồng của Hamburg, không phải từ các quảng cáo. Dữ liệu của bạn sẽ không bao giờ được chuyển tiếp đến bên thứ ba.

Android: Khi bạn đăng nhập vào FAMILO, bạn sẽ được gửi một tin nhắn SMS để xác minh số điện thoại của bạn. Nếu bạn có một tỷ lệ cố định, nó sẽ hoàn toàn miễn phí, mặt khác sẽ bị tính phí tùy theo gói thuê bao di động của bạn.