Nếu bạn chỉ sử dụng FAMILO với máy tính bảng của bạn, vậy bạn có thể sử dụng số điện thoại di động của mình. Bạn sẽ nhận được một mã số thông qua tin nhắn SMS trên điện thoại di động của mình và nhập mã này vào máy tính bảng. Bạn không thể sử dụng FAMILO trên điện thoại di động và máy tính bảng với cùng một số điện thoại. Nếu bạn đăng nhập vào một thiết bị, bạn sẽ thoát ra trên máy khác. Và xin lưu ý: FAMILO có thể không xác định vị trí của bạn chính xác nếu bạn sử dụng một máy tính bảng mà không có dữ liệu di động.