Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để đổi tên một nhóm, đi đến nhóm đó và mở menu (góc trên cùng bên trái). Sau đó gõ vào bánh răng bên cạnh tên nhóm. Điều này sẽ mở ra một menu để chỉnh sửa nhóm. Chạm bút chì bên cạnh tên nhóm để chỉnh sửa.

iOS (iPhone): Để đổi tên một nhóm, đi đến nhóm đó và mở menu (góc trên cùng bên trái). Tiếp tục gõ vào bánh xe răng để mở cài đặt nhóm. Điều này sẽ mở ra một menu để chỉnh sửa nhóm. Chạm vào tên nhóm để chỉnh sửa.