Để FAMILO hoạt động, hãy luôn đảm bảo rằng:

- Điện thoại không để ở chế độ bay.
- Wi-Fi luôn luôn bật khi bạn ra ngoài, vì nó được sử dụng để theo dõi vị trí ngay cả khi bạn không kết nối với mạng Wi-Fi.
- Tất cả các dịch vụ định vị được kích hoạt cho FAMILO.
- Dữ liệu di động phải sẵn có để dùng.
- Tất cả các thành viên gia đình phải đang đăng nhập FAMILO.
- Chế độ định vị (trong menu bên trái) không được để "Không bao giờ"
- FAMILO được kích hoạt nếu bạn sử dụng các ứng dụng tiết kiệm pin hoặc trình quản lý công việc mà có thể ngăn FAMILO hoạt động.
- Bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của FAMILO.
- Làm mới ứng dụng nền được bật lên (chỉ dành cho iPhone).
- Bạn không đóng ứng dụng với trình đa nhiệm App Switcher (chỉ dành cho iPhone)

Vui lòng kiểm tra các cài đặt trên điện thoại của bạn cũng như trên điện thoại của thành viên bạn.