Mở menu bằng cách ấn vào góc ở trên bên trái, sau đó vào Cài đặt của tôi> Tài khoản của tôi> Thoát. Xin lưu ý, một khi đã thoát ra bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông tin vị trí hay nội dung tin nhắn nào và không thể chia sẻ vị trí của bạn.