Để tạo một nhóm mới, gõ vào tên của nhóm hiện tại. Nó sẽ mở ra lựa chọn nhóm. Dựa theo danh sách nhóm hiện tại, hãy nhấp vào "+ tạo ra một nhóm mới". Các bước tiếp theo là đặt tên cho nhóm, thêm ảnh nhóm và mời các thành viên vào.