Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để mời một người nào đó vào nhóm của bạn, hãy nhấp vào "+ thêm thành viên nhóm" trong mục thành viên. Sau đó, bạn có thể chọn người bạn muốn mời từ danh sách liên lạc của bạn. Nếu số của họ không nằm trong danh sách địa chỉ của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng "+ người" và lưu số người đó như là số liên lạc mới. Xác nhận lựa chọn của bạn bằng cách bấm đánh dấu ở góc trên cùng bên phải. Màn hình tiếp theo cung cấp cho bạn cơ hội để xem lại lựa chọn của mình. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ email mời của bạn, bằng cách đó, họ cũng nhận được lời mời qua email, tăng khả năng họ nhìn thấy được nò. Tất cả đều thực hiện đúng? Tuyệt vời, gửi lời mời của bạn bằng cách bấm vào mũi tên ở góc trên cùng bên phải!

Ngoài ra, mở menu (góc trên cùng bên trái) và gõ vào tên nhóm, sau đó "+ thêm thành viên nhóm".

iOS (iPhone): Để mời một người nào đó vào nhóm của bạn, hãy nhấp vào "+ thêm thành viên nhóm" trong mục thành viên. Sau đó, bạn có thể chọn người bạn muốn mời từ danh sách liên lạc của bạn. Nếu số của họ không nằm trong danh sách địa chỉ của bạn, hãy nhấp + và lưu số người đó như là số liên lạc mới. Xác nhận lựa chọn của bạn bằng cách bấm đánh dấu ở góc trên cùng bên phải. Màn hình tiếp theo cung cấp cho bạn cơ hội để xem lại lựa chọn của mình. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ email mời của bạn, bằng cách đó, họ cũng nhận được lời mời qua email, tăng khả năng họ nhìn thấy được nò. Tất cả đều thực hiện đúng? Tuyệt vời, bấm "tiếp theo" và gửi cho họ tin nhắn mà FAMILO đã chuẩn bị sẵn!

Ngoài ra, mởmenu (góc trên cùng bên trái), chọn thiết lập nhóm mở và bấm "+ thêm thành viên nhóm".