Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để chỉnh sửa một chỗ, hãy nhấp vào nơi đó trong mục Các địa điểm, sau đó chọn thanh bút chì ở góc trên cùng bên phải. Khi bạn đã chỉnh sửa xong, xác nhận nó bằng cách ấn nút "Hoàn thành" .

iOS (iPhone): Để chỉnh sửa một nơi, nhấp vào nơi đó trong mục Các địa điểm, sau đó chọn "chỉnh sửa" ở góc trên cùng bên phải. Khi bạn đã chỉnh sửa xong, xác nhận nó bằng cách ấn "Lưu".