Các số được nhấn mạnh trong màu cam bên cạnh biểu tượng trò chuyện cho thấy bao nhiêu tin nhắn bạn đã bỏ lỡ trong nhóm hiện tại của bạn.