Familonet hiện không cung cấp tin nhắn bằng giọng nói, mặc dù điều này có thể có thể thực hiện được trong tương lai.