Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để xoá toàn bộ lịch sử vị trí, mở cornertiểu sử của một thành viên nhóm và giữ lâu một sự kiện để đánh dấu nó, sau đó nhấn vào biểu tượng bên cạnh thùng rác góc trên cùng tay phải để đánh dấu tất cả các vị trí. Sau đó bạn có thể xóa toàn bộ lịch sử bằng cách bấm vào thùng rác. Nếu bạn chỉ muốn xóa một tin nhắn, bạn chỉ cần đánh dấu nó sau đó nó chạm vào biểu tượng thùng rác.

iOS (iPhone): Để xoá toàn bộ lịch sử vị trí, mở một hồ sơ thành viên nhóm và giữ lâu một sự kiện. Một vòng tròn màu cam với dấu tick sẽ xuất hiện bên cạnh mỗi vị trí. Chạm vào biểu tượng thùng rác ở góc trên bên phải để xóa toàn bộ lịch sử. Để giữ lại một số mục, hãy bỏ chúng trước khi ấn vào biểu tượng thùng rác.