Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Để xóa tất cả các hình ảnh từ một album nhóm, giữ lâu trên một bức ảnh để đánh dấu nó. Khi nó được đánh dấu, hãy nhấp vào biểu tượng bên cạnh thùng rác ở góc trên cùng bên phải để đánh dấu tất cả các hình ảnh. Sau đó bạn có thể xóa toàn bộ lịch sử bằng cách ấn vào thùng rác. Nếu bạn chỉ muốn xóa một bức ảnh thôi, đơn giản là đánh dấu ảnh đó rồi tiếp tục nó chạm vào biểu tượng thùng rác.

iOS (iPhone): Giữ lâu trên một bức ảnh, sau đó chọn xóa (một ảnh) hoặc xóa tất cả (toàn bộ album).