Để thay đổi hình ảnh cá nhân của bạn, mở menu (trên cùng góc bên trái) và bấm "Cài đặt của tôi". Chạm vào ảnh / giữ chỗ ảnh để chỉnh sửa nó. Bạn có thể chọn một hình ảnh từ album của bạn, hoặc chụp một tấm mới với máy ảnh của bạn.