Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ an toàn với chúng tôi! Tất cả các dữ liệu của bạn được lưu trên các máy chủ ở tại Đức và đảm bảo mã hóa an toàn. Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo và không bán lại cho các bên thứ ba.