Với ba chế độ định vị khác nhau, FAMILO cho phép bạn quyết định cho nhóm của bạn biết được bao nhiêu. Bạn thiết lập các chế độ định vị cho từng nhóm riêng. Các tùy chọn là: Hiện, Chỉ hiện địa chỉ và Ẩn.
 
1. Hiện: thành viên trong nhóm của bạn có thể kiểm tra vị trí của bạn bằng bản đồ gia đình bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến tiêu thụ pin cao.
2. Chỉ hiện địa chỉ: thành viên nhóm có thể xem vị trí của bạn khi bạn đến hoặc rời khỏi nhà. Ngoài ra khi bấm vào "Chia sẻ vị trí của tôi" hoặc "Gọi giúp đỡ".
3. Ẩn: các thành viên trong gia đình của bạn không thể biết vị trí của bạn. "Chia sẻ vị trí của tôi" hoặc "Gọi giúp đỡ" phải được bấm, nếu bạn muốn họ biết vị trí hiện tại của bạn.
Các thiết lập này có thể được thay đổi thông qua chế độ "Vị trí của tôi" trong menu điều hướng (góc trái trên cùng).
 
Android (ví dụ như Samsung, HTC, Sony): Bạn thay đổi chế độ định vị trong menu (góc trên bên trái) ở chế độ "Vị trí của tôi".
 
iOS (iPhone): Bạn thay đổi chế độ định vị trong menu (góc trên bên trái) bằng cách ấn vào tên của nhóm.